۱۹ اسفند
 • برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان
  ۲۱ اسفند
  راهپیمایی قدس
  ۲۴ اسفند
  افتتاح مرکز فناوری اطلاعات
  ۲۴ اسفند
  افتتاح ساختمان جدید دانشکده
۲ اردیبهشت
 • شروع حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
  ۵ اردیبهشت
  پایان حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
  ۱۶ اردیبهشت
  شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
  ۲۷ اردیبهشت
  پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵